ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 แจ้งเหตุจำเป็น เลือกตั้งล่วงหน้าได้ไหม มีคำตอบ

ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 แจ้งเหตุจำเป็น เลือกตั้งล่วงหน้าได้ไหม มีคำตอบ

นับถอยหลัง! ใกล้วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 ได้ไหม หากมีเหตุจำเป็น ติดธุระด่วน แนะนำวิธีแจ้งเหตุจำเป็น ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แจ้งเหตุจำเป็นเสียสิทธิไหม เลือกตั้งล่วงหน้าได้รึเปล่า เช็กเลยที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ประจำปี 2565 

ในแต่ละเขตของตนเอง หากวันนั้นไม่สะดวก ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 สามารถยื่นแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นต่อนายทะเบียนที่เขตท้องถิ่นของตัวเอง หรือแจ้งเหตุ ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote หรือยื่นแจ้งเหตุบนเว็บไซต์ออนไลน์ สำนักบริหารการทะเบียน, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม ปี 2565 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือชดเชยแต่อย่างใด สำหรับใครที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้จะต้อง แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง ช่วงก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 7 วัน ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 และช่วงหลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ >> สำนักบริหารการทะเบียน <<

แต่หากทำธุระเสร็จก่อน หมดเวลาการเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 สามารถไปใช้สิทธิได้ที่หน่วยเลือกตั้ง ตามรายชื่อของตนเอง

ก่อนจะไปแจ้งเหตุ ไม่ไปเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ประจำปี 2565 เราจะต้องเช็กก่อนว่า เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของการเลือกตั้งแต่ละประเภทการเลือกตั้งหรือไม่ จากนั้นให้ระบุสาเหตุและระยะเวลาที่กำหนด ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน (ระหว่างวันที่ 15 – 21 พ.ค.65) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 23 – 29 พ.ค. 65)

โดยเหตุจำเป็น ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 ที่สามารถแจ้งได้ ได้แก่ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกล, เจ็บป่วย และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ หรือ เป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม 2565 ได้, ฟักอาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือพักอาศัยอยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร, ได้รับคำสั่งจากทางราชการ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง, เหตุอื่น ๆ ที่คณะกรรมการท้องถิ่นกำหนด

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวก ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม จะต้องทำการแจ้งยื่นแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 ต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งก็คือผู้อำนวยการเขต ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยต้องทำเป็นหนังสือ ระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งได้ด้วยตนเอง หรือหากไม่สะดวกก็สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน ก่อนการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 หรือภายใน 7 วันหลังการเลือกตั้ง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

‘ประยุทธ์’ ถึงวอชิงตัน เตรียมเข้า ประชุมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ

ประยุทธ์ เดินถึงกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้ว เตรียมเข้า ประชุมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ กับ โจ ไบเดน เมื่อเวลา 05.55 น. ตามเวลาประเทศไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางถึง กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญ ได้แก่ ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งประธานาธิบดี โจ ไบเดน เป็นเจ้าภาพสำหรับผู้นำอาเซียนที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ และร่วมการประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมทั้ง ร่วมกำหนดการที่ฝ่ายสหรัฐฯ เชิญผู้นำอาเซียนพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ ได้แก่ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้นำรัฐสภา และผู้นำภาคเอกชน ในส่วนของการหารือในโอกาสต่าง ๆ จะเน้นเรื่องการขับเคลื่อนการฟื้นฟูและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคในยุคหลังโควิด-19 อาทิ ความมั่นคงด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือทางทะเล การค้าการลงทุน ห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาด้านดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ ที่สำคัญ โดยเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียน และการส่งเสริมบรรยากาศที่ดีเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งยังยืนในภูมิภาค

โดยประเด็นหลักที่นายกรัฐมนตรีที่จะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ คือ ส่งเสริมให้สหรัฐฯ มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุค Next Normal การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2520 และได้ยกระดับเป็นหุ้นส่วน เชิงยุทธศาสตร์เมื่อปี 2558 ทั้งสองฝ่ายดำเนินความร่วมมือที่ครอบคลุม 3 เสาของประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการบูรณาการและการพัฒนา ในภูมิภาคให้ก้าวหน้า

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป